D A H M E   Vogelturm

43 hauptstrasse, 1919, 02.09 43 hauptstrasse, 1919, 02.09 49 vogelturm, 1919, 02.09 49 vogelturm, 1919, 02.09
70 vogelturm, 1913, 03.09 70 vogelturm, 1913, 03.09 86 hauptstrasse, ca1920, 03.09 102 vogelturm, 1972, 04.09
113 vogelturm, 1907, 05.09 113 vogelturm, 1907, 05.09 152 vogelturm, 1972, 08.09 167 vogelturm, 10.09
184 vogelturm, 1941, 12.09 184 vogelturm, 1941, 12.09 186 vogelturm, 12.09 186 vogelturm, 12.09
189 vogelturm, 1929, 02.10 189 vogelturm, 1929, 02.10 200 vogelturm, 05.10 240 vogelturm, 1920, 03.11
240 vogelturm, 1920 03.11 247 vogelturm, 1918, 04.11 247 vogelturm, 1918, 04.11 276 vogelturm, 10.11
297 vogelturm, 08.12 300 vogelturm, 1968, 08.12 300 vogelturm, 1968, 08.12 326 vogelturm 1959, 11.12, gelaufen 1962
 
326 vogelturm, 1959, 11.12  gelaufen 1962 369 vogelturm, 1905, 11.13
369 vogelturm, 1905, 11.13